(+34) 972 40 62 94 Trabaja en Enprom Encuentre su producto

Encuentre su producto

Slitters & Rewinders Labeling & Sleeve Coating & Lamination Hybrid Converting Inline Processes Retroffiting & Automations
ver todos búsqueda avanzada

Aviso legal

El lloc web i el domini www.enpromsolutions.com corresponen a Enprom Packaging, amb CIF i domicili a Ctra. Antiga de Banyoles, s/n, Polígon Industrial La Rasa (CP 17481), adreça electrònica info@enpromsolutions.com, inscrita al Registre Mercantil.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a Enprom Packaging, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Enprom Packaging presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats professionals. Enprom Packaging autoritza la utilització dels continguts per a usos no co-mercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web (accés a la pàgina d’inici). Enprom Packaging es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial. No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a www.enpromsolutions.com (framing).

PROTECCIÓ DE DADES
Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de contacte d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics es tractaran aplicant les mesures de seguretat adequades i només s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que Enprom Packaging actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Enprom Packaging manifesta que les referències de les creacions, productes i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Enprom Packaging fins a la contractació expressa d’una comanda. Enprom Packaging es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web. Enprom Packaging no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Premiados por:
Internacionalización – Especial Innovación 2016

Empresa Gacela 2017

Caso de Éxito Empresarial 2018

ENPROM tiene una clara orientación al mercado Internacional y está presente en los tres continentes y ferias internacionales.

Aviso legal © Copyright 2017 | Todos los derechos reservados | NEORG
MENU